Πυλώνες

Ονομασία  Κατ. ρεύμ. (συν.)  Κατ. νερού (συν.)  Κάρτες στον πυλώνα  Κατ. ρεύματος  Κατ. νερού  Ποσό   υπόλοιπο/αρχικό Κατάσταση
ΠΥΛΩΝΑΣ 02 151441,00000 59937,85041 Λειτουργία
ΠΥΛΩΝΑΣ 03 104340,00000 25,68700 Λειτουργία
ΠΥΛΩΝΑΣ 01 80855,00000 59057,96194 Λειτουργία
ΠΥΛΩΝΑΣ 05 0 0 Εκτός λειτουργίας
ΠΥΛΩΝΑΣ 06 0 0 Εκτός λειτουργίας
ΠΥΛΩΝΑΣ 07 0 0 Εκτός λειτουργίας
ΠΥΛΩΝΑΣ 08 0 0 Εκτός λειτουργίας
ΠΥΛΩΝΑΣ 09 0 0 Εκτός λειτουργίας
ΠΥΛΩΝΑΣ 10 0 0 Εκτός λειτουργίας
ΠΥΛΩΝΑΣ 04 1373,00000 3,07500 561E8A39
0,000000
0,000000
50,00/50,00
Λειτουργία