Πυλώνες

Ονομασία  Κατ. ρεύμ. (συν.)  Κατ. νερού (συν.)  Κάρτες στον πυλώνα  Κατ. ρεύματος  Κατ. νερού  Ποσό   υπόλοιπο/αρχικό Κατάσταση
ΠΥΛΩΝΑΣ 02 151441.00000 59938.03641 Λειτουργία
ΠΥΛΩΝΑΣ 03 140322.00000 25.68700 A96CE25C
7187.000000
0
17.77/20.00
Λειτουργία
ΠΥΛΩΝΑΣ 01 80855.00000 59057.96194 Λειτουργία
ΠΥΛΩΝΑΣ 05 0 0 Εκτός λειτουργίας
ΠΥΛΩΝΑΣ 06 0 0 Εκτός λειτουργίας
ΠΥΛΩΝΑΣ 07 0 0 Εκτός λειτουργίας
ΠΥΛΩΝΑΣ 08 0 0 Εκτός λειτουργίας
ΠΥΛΩΝΑΣ 09 0 0 Εκτός λειτουργίας
ΠΥΛΩΝΑΣ 10 0 0 Εκτός λειτουργίας
ΠΥΛΩΝΑΣ 04 1373.00000 3.07500 561E8A39
0.000000
0.000000
50.00/50.00
Λειτουργία