Πυλώνες

Ονομασία  Κατ. ρεύμ. (συν.)  Κατ. νερού (συν.)  Κάρτες στον πυλώνα  Κατ. ρεύματος  Κατ. νερού  Ποσό   υπόλοιπο/αρχικό Κατάσταση
ΠΥΛΩΝΑΣ 02 151441.00000 59925.56241 Λειτουργία
ΠΥΛΩΝΑΣ 03 104340.00000 25.68700 Λειτουργία
ΠΥΛΩΝΑΣ 01 80855.00000 59053.51594 Λειτουργία
ΠΥΛΩΝΑΣ 05 0 0 Εκτός λειτουργίας
ΠΥΛΩΝΑΣ 06 0 0 Εκτός λειτουργίας
ΠΥΛΩΝΑΣ 07 0 0 Εκτός λειτουργίας
ΠΥΛΩΝΑΣ 08 0 0 Εκτός λειτουργίας
ΠΥΛΩΝΑΣ 09 0 0 Εκτός λειτουργίας
ΠΥΛΩΝΑΣ 10 0 0 Εκτός λειτουργίας
ΠΥΛΩΝΑΣ 04 1372.00000 1.41900 Λειτουργία