•   Θέση πρόσδεσης
  •  Πυλώνες


Πληροφορίες Για κάτοχους Καρτών
  • Βήμα 1 : Αγορά κάρτας δινόντας το email σας.
  • Βήμα 2 : Εγγραφή χρησιμποιοώντας το email που δηλώσατε κατα την αγορά της κάρτας. Εφόσον έχετε κάρτες στην κατοχή σας αυτόματα θα μπείτε στον ρολο Card Owner
  • Βήμα 3 : Κάθε χρήστης που ειναι Card Owner έχει πρόσβαση στα στοιχεία και τις κίνησεις των καρτών του μέσω της σελίδας Οι Κάρτες μου
  • Βήμα 4 : Στη σελίδα αυτη ο χρηστης μπορει να επιλέξει απο την λιστα πάνω αριστερα για ποια κάρτα επιθυμει να δει πληροφορίες