Αγκυροβόλια

Ονομασία Κωδικός Προβλήτας Κατειλημμένη μεγ. Πλάτος meters μεγ. Μήκος meters μεγ. Βάθος meters  Χάρτης Κατάσταση
ΘΕΣΗ Ν02 N02 PRN01 Κατειλημμένη 3.00 10.00 2.00 Ενεργή
ΘΕΣΗ Ν01 N01 PRN01 Κατειλημμένη 3.00 10.00 2.00 Ενεργή
ΘΕΣΗ Ν03 N03 PRN01 Κατειλημμένη 3.00 10.00 2.00 Ενεργή
ΘΕΣΗ Ν04 Ν04 PRN01 Κατειλημμένη 3.00 10.00 2.00 Ενεργή
ΘΕΣΗ Ν05 Ν05 PRN01 Κατειλημμένη 3.00 10.00 2.00 Ενεργή
ΘΕΣΗ Ν06 N06 PRN01 Κατειλημμένη 3.00 10.00 2.00 Ενεργή
ΘΕΣΗ Ν07 N07 PRN01 Κατειλημμένη 3.00 10.00 2.00 Ενεργή
ΘΕΣΗ Ν08 N08 PRN01 Κατειλημμένη 3.00 10.00 2.00 Ενεργή
ΘΕΣΗ Ν09 N09 PRN01 Κατειλημμένη 3.00 10.00 2.00 Ενεργή
ΘΕΣΗ Ν10 N10 PRN01 Κατειλημμένη 3.00 10.00 2.00 Ενεργή