Αισθητήρες

Ονομασία Αριθμός Τύπος Αγκυροβόλιο Κατάσταση
10 Sensor 10 Χώρου ΘΕΣΗ Ν10 Ενεργός
01 Sensor 1 Χώρου ΘΕΣΗ Ν01 Ενεργός
02 Sensor 2 Χώρου ΘΕΣΗ Ν02 Ενεργός
03 Sensor 3 Χώρου ΘΕΣΗ Ν03 Ενεργός
04 Sensor 4 Χώρου ΘΕΣΗ Ν04 Ενεργός
05 Sensor 5 Χώρου ΘΕΣΗ Ν05 Ενεργός
06 Sensor 6 Χώρου ΘΕΣΗ Ν06 Ενεργός
07 Sensor 7 Χώρου ΘΕΣΗ Ν07 Ενεργός
08 Sensor 8 Χώρου ΘΕΣΗ Ν08 Ενεργός
09 Sensor 9 Χώρου ΘΕΣΗ Ν09 Ενεργός